Glocal významně přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN

Jak rostoucí odvětví automatické lokalizace jazyků pomáhá dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN

Cílem cílů udržitelného rozvoje OSN je dosáhnout lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny do roku 2030. To vyžaduje společné úsilí globálního společenství o řešení nejnaléhavějších výzev světa, jako je chudoba, nerovnost, změna klimatu a mír a spravedlnost. Podívejme se na to, jak rozvíjející se odvětví digitálních produktů SaaS pro podniky pomáhá při dosahování těchto nejdůležitějších globálních cílů lidstva.

Například automatická jazyková lokalizace obsahu a jeho výstup pro nové publikum umožňují společnostem a organizacím překládat své webové stránky a další informace do jiných jazyků, což je činí přístupnějšími pro globální publikum. Tím, že umožní uživatelům přístup k obsahu v jejich rodném jazyce, mohou lokalizační služby pomoci prolomit jazykové bariéry, podpořit větší porozumění a globální spolupráci a vytvořit inkluzivnější svět. Služby jako Gloc.al poskytují kritickou součást tohoto úsilí tím, že pomáhají lidem z celého světa spojit se a spolupracovat způsoby, které byly dříve téměř nemožné.

Gloc.al je online platforma, která poskytuje lidem z různých zemí přístup k nejlepším produktům a službám z celého světa. Spojuje lidi s místními obchodníky a podniky, což jim umožňuje získávat zboží a služby od sebe navzájem, aniž by se museli obávat jazykových bariér nebo komplikovaných mezinárodních přepravních postupů.

Tím, že pomáháme lidem z různých zemí najít a získat přístup k nejlepším produktům a službám, Gloc.al usnadňuje jednotlivcům a podnikům dosažení cílů udržitelného rozvoje. Zde je návod:

Cíl №1 Snížení chudoby: propojením lidí s obsahem, službami a podniky z celého světa, Gloc.al pomáhá vytvářet ekonomické příležitosti pro lidi v rozvojových zemích. To může vést ke zvýšení ekonomické aktivity a vytváření pracovních míst, což může pomoci snížit chudobu.

Cíl №2 Konec hladu: propojením lidí s obsahem, službami a podniky z celého světa, Gloc.al pomáhá vytvářet ekonomické příležitosti pro lidi v rozvojových zemích. To může vést ke zvýšení produkce a distribuce potravin, což pomáhá ukončit hlad.

Cíl №5 Zlepšit rovnost žen a mužů: pomáhat lidem z různých zemí najít a získat přístup k nejlepším produktům a službám, Gloc.al pomáhá vytvářet ekonomické příležitosti pro marginalizované populace. To může vést ke zvýšení ekonomické aktivity a vytváření pracovních míst, což může pomoci zlepšit rovnost žen a mužů. Například za účelem podpory rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek musí organizace zajistit, aby jejich obsah byl přístupný všem. Využitím jazykových lokalizačních služeb mohou organizace poskytovat svůj obsah ve více jazycích, díky čemuž bude jejich zpráva široce dostupná.

Cíl №7 Lokalizační služby mohou také pomoci podpořit cíl 7, který vyžaduje globální přístup k dostupné a čisté energii. Organizace mohou využívat lokalizační služby k překladu svých webových stránek a dalších informací do místních jazyků, aby lépe komunikovaly a vzdělávaly občany v rozvojových zemích o významu obnovitelné energie a dalších iniciativách na úsporu energie.

Cíl №10 Lokalizační služby mohou také pomoci při dosahování cíle 10, který se zaměřuje na snižování nerovností. Zpřístupněním informací ve více jazycích mohou organizace zajistit, aby každý měl přístup ke stejným informacím bez ohledu na jejich jazyk nebo kulturní zázemí. To může pomoci snížit nerovnost v přístupu k informacím a podpořit větší povědomí a porozumění globálním problémům.

Cíl №13 Boj proti změně klimatu: pomáháním lidem z různých zemí najít a získat přístup k nejlepším produktům a službám, Gloc.al pomáhá vytvářet ekonomické příležitosti pro lidi v rozvojových zemích. To může vést ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, což pomáhá snižovat emise a bojovat proti změně klimatu.

Cíl №16 Lokalizační služby mohou také pomoci propagovat cíl 16, jehož cílem je podporovat mírové a inkluzivní společnosti. Zpřístupněním informací v různých jazycích mohou organizace vytvořit inkluzivnější prostředí, které podporuje spolupráci a dialog.

Cíl №17 Lokalizační služby mohou také pomoci podpořit cíl 17, který se zaměřuje na posílení globálních partnerství k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Umožněním organizacím poskytovat informace ve více jazycích mohou lépe spolupracovat s globálními partnery a spolupracovat na dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Ve společnosti Glocal chápeme důležitost jazykových lokalizačních služeb při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Poskytujeme komplexní jazykové lokalizační služby pro společnosti a organizace, které chtějí oslovit globální publikum. Mezi naše služby patří mimo jiné lokalizace webových stránek, lokalizace softwaru a lokalizace e-learningu. Nabízíme také profesionální překladatelské a tlumočnické služby, jazykové poradenství a školení. Díky našim službám mohou organizace zajistit, aby jejich obsah byl k dispozici ve více jazycích, což může pomoci propagovat inkluzivnější svět a pomoci dosáhnout cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.

Stručně řečeno, pomáháním lidem z různých zemí najít a získat přístup k nejlepším produktům a službám, Gloc.al pomáhá vytvářet ekonomické příležitosti a snižovat chudobu, hlad a změnu klimatu. To může pomoci dosáhnout ambiciózních cílů udržitelného rozvoje.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights