Zprávy Olga Nayda měla hovor s týmy SpicyRocket a Timbukdo

Mythri Kumar Umeysh Raama Olga Nayda Eugeny Konev

V tomto článku chci říct o práci na indickém trhu a důležitosti tam být místní.

Během hovoru Glocal SpicyRocket a Tibukdo diskutovali o potenciálu indického trhu pro práci na částečný úvazek. Zdůraznili výhody využití velké a rozmanité skupiny talentů a potenciál rozšířit dosah a zákaznickou základnu podniků. Dále diskutovali o výzvách, které mohou přijít se vstupem na indický trh, jako jsou kulturní rozdíly, jazykové bariéry a nedostatek zdrojů.

Nakonec nabídli návrhy, jak by obě společnosti mohly přistupovat k tomuto trhu. Mezi ně patřilo vytváření lokalizovaného obsahu, zkoumání místních zákonů a předpisů a využití nástrojů digitálního marketingu k oslovení správných lidí.

Podnikání v Indii není snadný úkol.

S různými kulturami, jazyky a zvyky může být obtížné orientovat se ve složitosti země. Se správným přístupem však mohou podniky využít silný potenciál obrovské indické populace a rychle rostoucí ekonomiky.

Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby vaše podnikání bylo v Indii úspěšné, je používat místní jazyky. Indie je vícejazyčná země s více než 20 úředními jazyky. To znamená, že abyste mohli efektivně oslovit své cílové publikum, musíte být schopni komunikovat v jejich jazyce.

Vzhledem k tomu, že Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě, je nezbytné mít přítomnost na indickém trhu. Mít web, který je přístupný v hlavních indických jazycích, je skvělý způsob, jak oslovit velké publikum a zvýšit svou přítomnost v regionu.

Indická populace je různorodá a vícejazyčná

V zemi je uznáváno 22 úředních jazyků a těmito jazyky mluví miliony lidí.

  1. Malayalamu,
  2. Hindština,
  3. Tamil,
  4. Kannadština,
  5. Urda,
  6. Paňdžábština,
  7. Bengálština,
  8. Překladatel,
  9. Marathi

patří mezi nejrozšířenější jazyky v Indii.

Abyste byli úspěšní na indickém trhu, je důležité mít své webové stránky k dispozici v těchto jazycích. To vám umožní oslovit větší publikum, protože mnoho lidí v Indii není pohodlné používat angličtinu. Mít web v hlavních indických jazycích vám pomůže komunikovat s těmito uživateli a lépe porozumět jejich potřebám.

Kromě toho, mít webové stránky v indických jazycích vám pomůže navázat důvěru s místním publikem. Lidé s větší pravděpodobností nakupují z webových stránek ve svém vlastním jazyce, protože se cítí pohodlněji a jsou s tímto jazykem obeznámeni. Pomáhá také budovat spojení mezi Společností a zákazníkem, protože mohou snadno porozumět zprávě.

Mít váš web k dispozici v hlavních indických jazycích je také výhodné z hlediska SEO. Webové stránky v místním jazyce mají větší pravděpodobnost, že se ve výsledcích místního vyhledávače umístí výše. To pomůže zvýšit viditelnost vašeho webu a přinést větší provoz.

Závěrem lze říci, že pokud chcete pracovat v Indii, je k dispozici web v malajálamštině, hindštině, tamilštině, kannadštině, Urdu, pandžábštině, bengálštině, gudžarátštině a maráthštině. Pomůže vám oslovit širší publikum, vybudovat důvěru s místními zákazníky a zvýšit viditelnost ve výsledcích vyhledávače.

Jak s tím může Glocal pomoci

Glocal, online platforma, která pomáhá podnikům lokalizovat jejich obsah pro různé regiony, vám s tím může pomoci. S Glocal, můžete přeložit své webové stránky a další materiály do místních jazyků Indie, jako je Malayalam, hindština, Tamil, Kannada, Urdu, Punjabi, bengálský, Gujarati, a Marathi. To zajistí, že potenciální zákazníci v Indii mohou porozumět vaší zprávě, a pomůže zvýšit povědomí o vaší značce a dosah.

Glocal také umožňuje přizpůsobit obsah pro různé regiony v Indii. To znamená, že svou zprávu můžete přizpůsobit konkrétním potřebám a preferencím svých cílových zákazníků v každém regionu. To může pomoci vybudovat důvěru a loajalitu u vašich indických zákazníků, protože budou mít pocit, že s nimi mluvíte přímo.

Použití Glocal k lokalizaci obsahu pro Indii je skvělý způsob, jak zajistit, aby vaše firma byla v zemi úspěšná. Tím, že si uděláte čas na pochopení a interakci s místním jazykem a kulturou, můžete zajistit, že oslovujete správné lidi a efektivně přenášíte své poselství.


Zaslat

v

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights